Visioon, missioon ja põhiväärtused

Visioon

 • Oleme Eestis peamiseks suunda andvaks rehabilitatsioonikeskuseks liikumispuudega inimestele ja töövõime taastamiseks kõigile abi vajajatele, oleme tunnustatud kvaliteetse teenuse osutajad sihtgrupile ja koostööpartneritele.
 • Keskuses osutame erivajadustega inimestele tervikteenuseid ja programmilisi lähenemisi, alates töövõime ja abivahendite vajaduse tõenduspõhisest hindamisest, kuni tööjõuturule (taas) jõudmise ettevalmistamiseni.
 • Hindame objektiivselt ja koostöös klientidega tulemusi, anname aktiivselt teenuse kasutajale ja sotsiaalkindlustusametile tagasisidet.
 • Oleme kaasaegse sisseseadega keskus, otsime pidevalt uusi innovaatilisi meetodeid ja kõrgtehnoloogiaid teenuse paremaks osutamiseks.
 • Teeme koostööd teadusasutustega ja töötame maailmapraktikale toetudes ise välja uusi tehnoloogiaid ning meetodeid teenuse paremaks osutamiseks.
 • Teeme rahvusvahelist koostööd teiste riikide rehabilitatsioonikeskustega ja erialaste organisatsioonidega.
 • Oleme tunnustatud kompetentsi- ja koolituskeskuseks rehabilitatsiooni- ning tervishoiuspetsialistidele.  

Missioon

Tagada traumajärgne taastumine, liikumispuudega inimestele võimalikult iseseisev ja täisväärtuslik elu ning erivajadustega inimeste aitamine ja töövõimekuse taastamine.

Põhiväärtused

 • Kliendikesksus – lähtume kliendi soovidest, huvidest ja väärtustest.
 • Innovaatilisus – oleme avatud uutele ideedele ja metoodikatele.
 • Tulemuslikkus – oleme orienteeritud parimate tulemuste saavutamisele.
 • Professionaalsus – õpime ja arendame end pidevalt.
 • Avatus – oleme valmis informeerima personali, kliente, koostööpartnereid teenustest, tegevustest, uuendustest asutuses.
 • Sallivus – pöörame kaaslaste tähelepanu erivajaduse mõistmiseks  ja arvestamiseks.