Füsioterapeudi teenused


 • füsioterapeutiline hindamine;
 • füsioterapeutiline nõustamine;
 • füsioterapeutiline sekkumine.

Teenust osutab füsioterapeut, kellel on erialane kõrgharidus, erialaliidu kutsetunnistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Füsioterapeudil on teadmised et:

 • teostada kliendiga motoorse sooritusvõime arendamise protseduure;
 • kooskõlastada kliendiga motoorsete tegevuste eesmärgid ja läbiviimise tingimused;
 • selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendile olulistele isikutele;
 • nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul temaga seotud motoorse sooritusvõime osas;
 • valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;
 • nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;
 • vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;
 • töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht

Teenuse osutamise maht ühe kliendi kohta sõltub kliendi motoorse sooritusvõime näitajatest, füsioterapeutilise sekkumise tulemustest ja/või kliendi poolt kasutatavate abivahendite või tema kodus tehtud muutustööde vajaduse ümberhindamisest.

Teenuse osutamise aeg on kuni 60 minutit, mida võib jaotada vastavalt kliendi vajadusele mitmeks lühemaks sessiooniks ühe päeva jooksul. Hinnatakse kliendi motoorse sooritusvõime näitajate paranemise seisukohalt nii lühiajaliste eesmärkide (teraapiakord, teraapiasessioon) kui pikemaajaliste eesmärkide (3–6 kuud, motoorse oskuse rakendumine kliendi tegevustes) saavutamise efektiivsust.

Füsioterapeutilise tegevuse optimaalne maht ja sagedus teadusuuringute alusel: 2–3 korda nädalas  2–3 kuu jooksul, aastas 3 kuud puhkeperioodi.

Füsioterapeudil on kuni 7 tundi vahetut klienditööd päevas. Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, koduvisiidi puhul kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

 • närvisüsteemi kaasasündinud või omandatud kahjustustega kliendid;
 • tugiliikumiselundkonna haigustest põhjustatud häirunud sooritusvõimega kliendid;
 • posttraumaatiliste ja ortopeediliste haigusseisunditega kliendid;
 • kardiovaskulaarsetest ja kardiokirurgilistest haigusseisunditest põhjustatud funktsionaalsete häiretega kliendid;
 • respiratoorsetest haigusseisunditest põhjustatud funktsioonihäiretega kliendid;
 • kroonilise valuga kliendid;
 • kaasasündinud motoorse patoloogiaga lapsed;
 • enneaegsusest põhjustatud funktsioonihäiretega lapsed.