Meditsiiniõe teenused


 • kliendi terviseseisundist tuleneva toimetuleku hindamine;
 • õenduslike probleemide osas kliendi nõustamine;
 • õendusplaani koostamine.

Teenust osutab meditsiiniõde, kellel on õendusalane kõrgharidus, kutsetunnistus ja vähemalt 2 aastane töökogemus.

Meditsiiniõel on teadmised et:

 • hinnata kliendi toimetulekuvõimet ja eneseabi säilitamist, paranemist, suurenemist ning kasutada tervisepotentsiaali efektiivsemalt;
 • kooskõlastada kliendiga lühi- ja pikaajalised eesmärgid ning läbiviimise tingimused;
 • selgitada oma erialast tegevust kliendile ja kliendile olulistele isikutele;
 • nõustada teisi meeskonnaliikmeid kliendi nõusolekul temaga seotud tegevusvõime osas;
 • valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;
 • nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;
 • vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;
 • töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht

Teenuse kogumaht ühele kliendile on 3–10 tundi vastavalt kliendi probleemide ja puude keerukusele, individuaalselt töö kuni 6 kliendiga päevas.

Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, vajadusel kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

 • Teenus on suunatud rehabilitatsioonisüsteemi sisenenud kliendile ehk isikule, kes on õigustatud saama rehabilitatsiooniteenuseid ja kliendi pereliikmetele.