Psühholoogi teenused


  • psühholoogiline hindamine;
  • psühholoogiline nõustamine;
  • psühholoogiline sekkumine.

Teenust osutab psühholoog, kellel on erialane kõrgharidus, kutsetunnistus ja vähemalt kaheaastane töökogemus.

Psühholoogil on teadmised et:

  • psühholoogilistest probleemidest;
  • kliendikesksetest suhetest;
  • valida töömeetodeid lähtudes kliendi vajadusest;
  • nõustada vajadusel kliendile olulisi isikuid;
  • vormistada oma tegevuse kohta käivat dokumentatsiooni;
  • töökohustustega seonduvatest õigusaktidest ja dokumentatsioonist.

Teenuse maht 

Teenuse kogumaht ühele kliendile on 3–10 tundi vastavalt kliendi probleemide ja puude keerukusele, individuaalselt kuni 6 kliendiga päevas.

Psühholoogi hindamise teenuse ühikust moodustab otsene klienditöö 50–70%, sõltudes kasutatavate metoodikate analüüsi keerukusest.

Maksimaalselt võib teenust osutada kuuridena kaks korda aastas. Psühholoogi hindamise teenuse ühikuks on 1 tund.

Teenust osutatakse rehabilitatsiooniasutuse ruumides, vajadusel kliendi kodukeskkonnas. Vajadusel kaasatakse kliendi pereliikmeid või kliendile olulisi isikuid.

Sihtgrupp

  • Teenus on suunatud rehabilitatsioonisüsteemi sisenenud kliendile ehk isikule, kes on õigustatud saama rehabilitatsiooniteenuseid ja kliendi pereliikmetele.